Клінічне випробування біологічно активного засобу «БІОКАЛЬЦЕВІТ»

У відділі клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату Інституту геронтології АМН України з грудня 1999 р. по березень 2000 року пройшов клінічне випробування біологічно активний засіб «Біокальцевіт». В процесі клінічного випробування було досліджено ефективність «Біокальцевіту» в комплексному лікуванні людей похилого віку хворих на остеопороз та остеопенію.

Таблиця 1.
Склад біологічно активного засобу «Біокальцевіт».

Складники Добова доза «Біокальцевіту» (2 г) містить:
(в мг)
кальцій 637
вітамін D 88
лимонна кислота 20
аскорбінова кислота 70

З метою вивчення впливу «Біокальцевіту» на структурно- функціональний стан кісткової тканини у людей похилого віку обстежено 10 жінок у віці від 60 до 74 років з постменопаузальним остеопорозом або остеопенічним синдромом. Середній вік яких складав 66,6±1,95 років.

Застосувалися такі методи дослідження:

  1. Загально клінічний.
  2. Нейрон-ортопедичний.
  3. Визначення наявності і сили больового синдрому в області хребта за допомогою MPQ – опитувальна.
  4. Ультразвукова остеоденсітометрія з використанням денситометра «Ахіллес» (Lunar Corp. USA).
  5. Біохімічне дослідження крові та сечі на вміст кальцію.

Хворі отримували по 2 г (один порошок) «Біокальцевіту» на день, після їжі, на протязі 3-х місяців. При цьому було виключено приймання хворими інших лікувальних засобів, що містять кальцій і фосфор.

Хворими зазначена гарна переносимість «Біокальцевіту», приємний смак, зручна форма засобу і зручний режим прийому. Не було відмічено хворими негативного впливу «Біокальцевіту» на функції шлунково-кишкового тракту.

На прикінці терміну лікування практично у всіх хворих зазначалося зменшення болі в спині, як у шійно-грудному так і в поперековому відділах хребта. У хворих на системний остеопороз, які протягом тривалого часу потерпали від болі у різних відділах скелету відзначено зменшення болі у суглобах із значним збільшенням об’єму рухів. Покращення загального клінічного статусу проявилося у зменшенні почуття втоми, у покращенні сну та збільшенні його тривалості, покращенні стійкості та координованості рухів при ходьбі, зменшення головних болів та запаморочення. Хворі вказували на зменшення і навіть на зникнення відчуття скутості в хребті, що проявилося в зменшенні потреби в ранковому розминанні. (пацієнтка С. історія хвороби № 11501) . У пацієнтки Д. (історія хвороби № 12185) і у хворої Н. (історія хвороби № 11862) зникли судоми і відчуття терпкості у пальцях кінцівок. В окремих спостереженнях (пацієнтка З. історія хвороби № 13307), практично перестали турбувати хвору сильні болі в хребті, верхніх та нижніх кінцівках, суглобах та в області грудної клітини.

Наведені вище дані клінічного статусу та суб’єктивні данні свідчать що окрім позитивного впливу на кісткову систему “Біокальцевіт» покращує загальний стан організму. Це пояснюється тим, що відновлення потреб у кальції, який є незамінимим елементом у проведенні нервових імпульсів, у роботі ендокринних залоз, у забезпеченні функції міокарда, у формуванні імунітету, – відчутно покращує стан усіх органів і систем, а отже і всього організму в цілому. При відчутному кальцієвому дефіциті у людей похилого віку вживання «Біокальцевіту» на протязі 3-х місяців забезпечив надходження кальцію згідно з потребами організму, що покращило самопочуття хворих.

У хворих до початку лікування із застосуванням «Біокальцевіту» рівень кальцію у крові був знижений, або у межах норми (у 3 із 10 пацієнтів відповідно). Показники кальцію у сечі також були нижчі, або у межах норми. Середнє значення ОГПм/креатинін, яке характеризує інтенсивність резорбції кісткової тканини складало 7,63±1,94 мкмоль/ммоль. В процесі лікування виявлено деяке зниження рівня ОГПм/креатинін, більш виражене через 1 місяць у порівнянні з показниками через 3 місяці. Це свідчить про стабілізацію резорбтивних процесів. Рівень кальцію крові у пацієнтів з гіпокальціємією (2,15 ±0,03 ммоль/л) через 1 місяць вживання «Біокальцевіту» досягнув норми (2,48±0,14 ммоль/л), а через 3 місяця став 2,62 ± 0,41 ммоль/л і перебував у межах норми у всіх пацієнтів. У двох пацієнтів , які вихідними даними мали нормокальціємію (2,48 ±0,07 ммоль/л) рівень кальцію за 1 і 3 місяці лікування суттєво не змінився (2,68±0,42 ммоль/л і 2,60±0,19 ммоль/л відповідно). Але у трьох пацієнтів з вихідною нормокальціємією через 3 місяці вживання засобу спостерігалася гіперкальціємія. Рівні екскреції кальцію на протязі терміну лікування не перевищили нормальні показники.

В результаті проведених досліджень показано, що через 1 і 3 місяці вживання «Біокальцевіту» показники структурно-функціонального стану кісткової тканини покращились у більшості пацієнтів.

Всі пацієнти до вживання «Біокальцевіту» мали показники Z-score меньше одиниці, що свідчить про стандартизованість групи. В процесі лікування із вживанням «Біокальцевіту» стан кісткової тканини поліпшився, про що свідчить і тенденція до зменшення показника Z-score: до лікування він становив (-0,73±0,12), а після лікування (-0,58±0,19), р>0.05.

Було проаналізовано показники швидкості поширення ультразвуку через кісткову тканину (ШПУ), широко полосне ослаблення ультразвуку (ШОУ) та індекс міцності (ІМ) п’ятової кістки справа ізліва, а такожїх середні показники.

Вживання «Біокальцевіту» на протязі одного місяця спричинило тенденцію до покращення показників структурно-функціонального стану ШОУ та ІМ.

Таблиця 2.
Показники структурно-функціонального стану кісткової тканини за даними ультразвукової денсітометрії через 1 місяць прийому «Біокальцевіту».

Показник   До лікування Динаміка показників Р
ШПУ (м/с) зліва 1508±4.6 -0,2±2,1 p >0.05
справа 1514,0±7,1 -0,7±1,9 p >0.05
середнє 1511.2±5.8 -0.45±2,0 p >0.05
ШОУ
(дБ/мГц)
зліва 94,7±1,7 -0,9±0,2 p >0.05
справа 94,8±2,6 1,5±0,1 p >0.05
середнє 94,75±2,15 0,3±0,15 p >0.05
IM (%) зліва 65,4±1,3 -0,6±0,9 p >0.05
справа 66,5±2,4 0,9±0,3 p >0.05
середнє 65,95±1,85 0,15±0,6 p >0.05

По результатам 3-х місячного вживання «Біокальцевіту» виявлено достовірне покращення показників структурно-функціонального стану кісткової тканини, особливо індексу міцності (ІМ) в середньому на 3%.

Таблиця 3.
Показники структурно-функціонального стану кісткової тканини за даними ультразвукової денситометрії через 1 місяць прийому «Біокальцевіту».

Показник   До лікування Динаміка показників Р
ШПУ (м/с) зліва 1508±4.6 -1,8±2,0 p >0.05
справа 1514,0±7,1 -7,3±1,5 p >0.05
середнє 1511.2±5.8 -4,55±1,75 p >0.05
ШОУ
(дБ/мГц)
зліва 94,7±1,7 3,6±0,3 p >0.05
справа 94,8±2,6 5,2±0,8 p >0.05
середнє 94,75±2,15 4,4±0,55 p >0.05
IM (%) зліва 65,4±1,3 2,0±0,8 p >0.05
справа 66,5±2,4 2,0±0,1 p >0.05
середнє 65,95±1,85 2,0±4,5 p >0.05

Висновки:

  1. «Біокальцевіт» сприяє покращенню структурно-функціонального стану кісткової тканини. При цьому поліпшується якість кістки, про що свідчить зростання показників штрокополосного ослаблення ультразвуку та індексу міцності.
  2. «Біокальцевіт» позитивно впливає на загальний стан організму, сприяє покращенню роботи нервової системи, зміцненню та подовженню тривалості сну, зменшенню відчуття втоми, отже він має загальнооздоровчий вплив на організм.
  3. «Біокальцевіт» сприяє нормалізації рівня кальцію в крові та нормалізації кальцієвого гомеостазу.
  4. «Біокальцевіт» добре сприймався пацієнтами, не має побічних шкідливих впливів на органи і системи організму.

Зроблені висновки дозволяють рекомендувати «Біокальцевіт» для профілактики та комплексного лікування остеопорозу, остеопенії, застосовувати у комплексному лікуванні хвороб та патологічних станів, що супроводжуються кальцієвим дефіцитом.

Завідуючий клінікою відділу клінічної
фізіології та патології опорно-рухового
апарату Інституту геронтології АМН України

О.В.Орлова

Науковий співробітник відділу клінічної
фізіології та патології опорно-рухового
апарату Інституту геронтології АМН України

О.І. Баяндіна

Лікар відділу клінічної фізіології та патології
опорно-рухового апарату
Інституту геронтології АМН України

П.І. Ніконенко
Биокальцевит - натуральный кальций яичной скорлупыСпрашивайте БИОКАЛЬЦЕВИТ® в аптеках!

Узнайте адрес ближайшей аптеки, где можно приобрести БИОКАЛЬЦЕВИТ®, по телефону: 0 800 502 620 (на территории Украины звонки со стационарных телефонов бесплатные, с мобильных телефонов согласно тарифам мобильного оператора). Звоните нам с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.